Активиране на „Интелигентен бакшиш“

  1. В SumUp приложението изберете „Още“ в долния ъгъл.

  2. След това изберете „Бакшиш“.

  3. Уверете се, че и двата бутона „Стандартен бакшиш“ и „Интелигентен бакшиш“ са поставени във включено положение.

Промяна на опциите за бакшиш

Функцията „Интелигентен бакшиш“ първоначално е настроена да показва опции за бакшиш от 10%, 15% и 20% от всяка сума за транзакция от 10 евро и повече или 1, 2 евро или 3 евро за транзакции под този праг. Вие обаче можете да персонализирате опциите си за интелигентен бакшиш чрез SumUp приложението.

  1. В SumUp приложението изберете „Още“ в долния ъгъл.

  2. След това изберете „Бакшиш“.

  3. Когато имате активирани функциите за стандартен бакшиш и интелигентен бакшиш, изберете процент на бакшиш, за да го редактирате или изберете символа за редактиране в горния ъгъл.

  4. Въведете предпочитания от Вас процент бакшиш и потвърдете промяната в горния ъгъл.

Забележка:

Персонализуемите суми за бакшиши понастоящем са налични само в SumUp приложението за използване с Air терминала. Промените в ставките за бакшиши, направени в приложението, няма да бъдат отразени в Solo или 3G терминала.