Обща употреба

В долната част на терминала има 4-ри сини светлини. Тяхната функция е следната:

 • Веднага щом включите SumUp Air, една от лампичките ще премигне, за да покаже, че терминалът е включен. Тя ще продължи да премигва на всеки 4-ри секунди, за да покаже, че устройството все още е включено.

 • LED светлините мигат и когато се установи връзка между терминала и смартфон/таблет.

 • Ако обработвате безконтактна транзакция, ще мига една LED светлина. След доближаване на картата до ПОС терминала, ще премигнат всички 4-ри лампички.

 • Светлините сигнализират и за нивото на батерията на ПОС терминала. 4 LED светлини означават 100%, 3 съответно 75% и т.н. Ако премигва само една лампичка, това означава, че е време да заредите ПОС терминала.

 • Поставете картата в слота в горната част на SumUp Air, като чипът трябва да е с лице към вас.

 • За безконтактни (NFC) плащания, задръжте картата до дисплея на терминала за 1-2 секунди.

Научете повече за приемането на картови плащания и кои методи на плащане можете да използвате.

SumUp Air трябва да се използва на места, където температурата на околната среда е между 0°C и 40°C. Под въздействието на ниски или високи температури терминалът може да блокира. За да защитим SumUp Air от манипулации или външна намеса, сме проектирали устройството със сензори за сигурност. Необходимо е да боравите с него внимателно и да избягвате прилагането на сила или удари, за да не се задейства автоматичното защитно заключване. След като защитата бъде задействана, терминалът се заключва за постоянно.

Зареждане

За да осигурите оптимална скорост на обработка, уверете се, че терминалът е винаги зареден на 25% и повече. Препоръчваме да зареждате Air терминала ежемесечно, дори и ако не го използвате редовно.

Можете да проверите нивото на батерията на екрана на терминала и чрез лампичките (вижте раздел „LED светлини“ за повече информация).

Зареждайте терминала с Micro USB кабела, включен в комплекта, като го свържете към компютър или захранване. Не се притеснявайте, няма проблем да използвате Air терминала, докато се зарежда, а след като се зареди на 100%, можете да обработите до 500 транзакции, преди да се наложи да го заредите отново.

Свързване

Терминалът изисква Bluetooth връзка 4.0 или по-висока версия. SumUp приложението използва интернет-връзката от смартфона или таблета Ви. Но размерът на мобилни данните, които се прехвърлят между устройството Ви и терминала, е много малък и не би трябвало да повлияе на интернет-плана Ви.

История на продажбите

В секцията „Продажби“ във Вашия SumUp профил можете да намерите списък на всички извършени със SumUp транзакции, вкл. подробности като дата, час и сума на транзакцията. Ако трябва да изпратите отново разписка на клиент, ето къде да го направите.

Настройки

В настройките на SumUp приложението са налични следните функции:

 • Бакшиши - Задайте процент бакшиш по подразбиране за своя ПОС терминал.

 • Печат - Сдвоете с близкия принтер

 • Служители - Добавете служители, за да им позволите да използват Вашия терминал

 • Данъци - Коригирайте данъчните ставки за Вашите позиции и услуги

 • Поддръжка - Открийте терминала си за сдвояване с мобилния Ви телефон, свържете се с нашия Център за обслужване на клиенти или изпратете имейл на отдел „Обслужване на клиенти“.

Моят профил

Your Merchant ID can be found in the top right corner of your SumUp profile alongside the profile symbol, under which you can find information relating to your SumUp profile.

Възстановяване на суми

Възстановяване на плащания в SumUp приложението. Нуждаете се от повече информация? Вижте статията относно възстановяването на транзакции.

Режим на готовност или изключване

SumUp Air влиза в режим на готовност автоматично, след известно време на неизползване. Това не бива да Ви притеснява, тъй като той ще продължи да бъде свързан към устройството Ви. Можете също да изключите терминала си, като задържите бутона за включване в продължение на 3 секунди.