Зареждане и батерия

Вашият Air издържа за над 500 транзакции с едно пълно зареждане и може да се използва, докато се зарежда чрез Micro-USB кабел. Животът на батерията се показва в ъгъла на екрана на Air.

Режимът на готовност автоматично съхранява батерията ви по време на периоди на неактивност, без да прекъсва връзката с други устройства. Изключете Air като задържите бутона за вкл. /изкл. отстрани на терминала.

Избягване на блокирани терминали

Нашите терминали имат автоматично защитно заключване, което ще блокира за постоянно устройството, за да предотврати манипулиране или подправяне.

Това блокиране може да се задейства от екстремни условия или силни въздействия. За да избегнете това, опитайте се да избягвате температури над 40ºC или под 0ºC и не изпускайте устройството си.

Устройството е блокирано?

Разберете какво да правите с блокираните устройства, за да можете да започнете извършването на транзакции отново.

Актуализиране на софтуера на терминала

Вашият терминал автоматично проверява за актуализации след всяка завършена транзакция, но можете също така да проверявате ръчно за актуализации, за да поддържате безпроблемната работа на терминала си.

Подобряване на достъпността на терминала

Поискайте безплатно тактилно покритие за вашия Air терминал, за да осигурите достъпност за незрящи и частично зрящи клиенти.