Разгледайте нашата специална статия за повече информация за това какво представляват отчетите за изплащанията.

Повторно изпращане и изтегляне на отчет

 1. Влезте онлайн в SumUp профила си.

 2. Натиснете върху „Отчети“ в левия панел и изберете „Отчет за изплащанията“ от полето „Изплащания и такси“ в дясната част на страницата.

 3. Ще се появи изскачащ прозорец, предлагащ избор на месечни или дневни отчети:

  1. Кликнете върху „Ежедневен“ и изберете конкретна дата.

  2. Кликнете върху „Месечен“ и изберете месец и година.

 4. Сега изберете дали да изтеглите или изпратите файла си:

  • За да изтеглите: изберете „Изтегляне на файл“ под „Действие“ и просто натиснете върху синия бутон „Изтегляне на файл“ в долния десен ъгъл.

  • За да изпратите: изберете „Изпращане на имейл“. Попълнете своя имейл адрес по-долу и след това натиснете „Изпращане на файл“ в долния десен ъгъл.

   Забележка: можете да добавите запетая след всеки имейл адрес, за да изпратите до няколко получателя.

Важно:

За ежедневни отчети за изплащанията изберете датата на изплащането, а не деня на транзакцията или този, в който сте получили средствата по банковата си сметка. Не можете да генерирате ежедневен отчет за текущия ден или месечен отчет за текущия месец.

Намиране на конкретно изплащане

 1. Влезте онлайн в SumUp профила си.

 2. Изберете „Изплащания“ от панела вляво.

 3. Филтрирайте за конкретно изплащане по дата, начин на изплащане или сума или потърсете ИД на изплащане.

 4. Кликнете върху конкретното изплащане, за да видите повече детайли.

 5. Ако щракнете върху „Изтегляне“, можете да изтеглите отчета.