Повторна поръчка на SumUp карта

  1. В SumUp профила си натиснете върху „SumUp карта“ от навигационния панел вляво.

  2. Натиснете върху „Карта“.

  3. Изберете „Картата не е пристигнала?“.

  4. Изберете адрес за доставка или въведете нов, след което натиснете върху „Поръчка“.

Как ще получа картата си?

Вижте как ще бъде доставена SumUp картата Ви, вкл. за колко време и какво трябва да направите, ако се изгуби.