Блокиране на моята SumUp карта

  1. В SumUp профила си натиснете върху раздела „SumUp карта“ от менюто вляво.

  2. Натиснете върху „Карта“ и след това преместете превключвателя „Замразяване на карта“ в активна позиция.

  3. Натиснете върху „Замразяване на карта“, за да потвърдите.

За допълнителна сигурност можете да промените вашия ПИН по всяко време.

Загубили сте картата си?

Можете също да анулирате и подмените вашата SumUp карта, ако е невъзвратимо изгубена или повредена.

Отблокиране на моята SumUp карта

  1. В SumUp профила си натиснете върху раздела „SumUp карта“ от менюто вляво.

  2. Натиснете върху „Карта“ и след това преместете превключвателя „Замразяване на карта“ в неактивна позиция.