Такси за теглене

Не таксуваме нищо за първите три локални тегления месечно от банкомат. След тези три тегления се прилага такса от 2% за всяко локално или международно теглене през месеца.

Имайте предвид обаче, че банкоматите на трети страни може да налагат такса за всяко теглене.

Забележка:

Заложили сме и някои лимити за плащания като защитна мярка срещу измами. Научете повече за лимитите по SumUp картата и как могат да бъдат променени.