Как да се свържете към WiFi

  1. Натиснете или плъзнете стрелката надолу в горната част на екрана на Вашия Solo и изберете „Връзки“.

  2. Уверете се, че бутонът за вкл./изкл. на Wi-Fi е зададен на „вкл.“, а Вашият Solo може да сканира за Wifi мрежи.

  3. Изберете мрежата, към която искате да се свържете, и въведете паролата за Wi-Fi.

  4. Изберете „Готово“, за да потвърдите и Вашият Solo ще се свърже с избраната от Вас Wi-Fi мрежа.

Свързване през мобилна мрежа

Интегрираната SIM карта на Вашия Solo се предлага с неограничени данни и други никога не се добавят, така че можете да започнете да приемате плащания със Solo дори без Wi-Fi връзка.

Проблеми със SIM картата

Ако не можете да се свържете с мобилна мрежа или връзката Ви е слаба, опитайте следното:

  • Рестартирайте Wi-Fi. Отворете екрана „Връзки“, след което изключете и включете Wi-Fi на Вашия Solo.

  • Рестартирайте терминала. Задръжте бутона за захранване за няколко секунди докато се появи опцията за изключване, след което изберете „Изключване“. Изчакайте няколко секунди и след това включете отново устройството си.

  • Променете местоположението си. Отворените пространства и зоните около прозорци често са по-добри места при свързване.