Важно:

Имайте предвид, че всички принтери, посочени в тази статия, трябва да бъдат използвани заедно с приложението SumUp за отпечатване на разписки за транзакции, приети с терминал Air.

Съвместими преносими принтери

 • Мобилен Bluetooth принтер Bixolon SPP-R200lliK/BEGE

 • Мобилен Bluetooth принтер Bixolon SPP-R210iK/BEGE

 • Мобилен Bluetooth принтер Star Micronics SM-L200

Свържете мобилното устройство и принтера

Стъпките, описани по-долу, дават указания как да свържете телефона/таблета си с някой от съвместимите преносими принтери:

 1. Деактивирайте режима IOS на вашия принтер, като използвате ръководството по-долу.

 2. Проверете дали Bluetooth е активен в настройките на вашето мобилно устройство, след което сканирайте и изберете вашия принтер.

 3. Ако се изисква ПИН, въведете 0000, за да продължите.

 4. В SumUp приложението натиснете върху символа на профила в ъгъла на екрана и изберете „Отпечатване“.

 5. Уверете се, че превключвателят „Разрешаване на печатане“ е активен и натиснете върху „Принтер“, за да сканирате за налични принтери.

 6. Изберете вашия принтер за свързване и натиснете „Отпечатай тестова страница“ в приложението, за да тествате връзката.

Как да деактивирате режим iOS

 1. Включете принтера.

 2. Отворете устройството за подаване на хартия на принтера.

 3. Първо натиснете бутона за захранване и го задръжте натиснат. При натиснат бутон за захранването, натиснете и бутона на устройството за подаване на хартия, докато принтерът издаде звук.

 4. Затворете капака за хартия. Ще бъде отпечатана разписка с текст “iOS mode disabled!! Please reboot printer".

 5. След като рестартирате принтера, ще можете да го използвате с Android смартфон/таблет.

 6. Повторете процедурата, за да върнете принтера към iOS режим.