Свързване с принтер

  1. Подгответе принтера си за свързване, като го включите и деактивирате iOS режима, ако е необходимо.

  2. Активирайте Bluetooth на смартфона или таблета си.

  3. В SumUp приложението натиснете върху символа на профила в ъгъла на екрана и изберете „Отпечатване“.

  4. Уверете се, че превключвателят „Разрешаване на печатане“ е активен. Ако е така, приложението автоматично ще сканира за принтери. Натиснете „Принтер“ по-долу, за да сканирате ръчно.

  5. Изберете вашия принтер за свързване. Ако се изисква ПИН, въведете 0000.

  6. Натиснете „Отпечатай тестова страница“, за да проверите връзката.

Можете и да използвате USB кабел за кабелно свързване на принтер или да свържете Ethernet кабел между вашия принтер и Wi-Fi рутера, който използвате. След това просто изберете принтера в раздела с принтери на вашето приложение.

Съвместим ли е моят принтер?

Не всички принтери работят със SumUp. Проверете съвместимостта на вашия принтер, за да видите дали той ще работи.

Конфигуриране на настройките на принтера

Можете или да изберете да отпечатвате разписки за всяка транзакция, като активирате автоматичен печат, или да изберете да отпечатвате само избрани разписки.

  1. На SumUp приложението натиснете символа на профила в горния ъгъл.

  2. Натиснете „Отпечатване“.

  3. Активирайте „Винаги печатай разписки“, за да отпечатате автоматично всички разписки, или го деактивирайте, за да изберете кои разписки да отпечатате.