Как да активирате бакшиши

  1. В SumUp приложението изберете иконата на профила в горния ъгъл на екрана.

  2. Изберете „Бакшиш“.

  3. Уверете се, че бутонът „Стандартен бакшиш“ е поставен на „Вкл“.

Забележка:

Функцията "Бакшиш" може да бъде деактивирана по-късно, като следвате стъпките, описани по-горе, но след това изберете „Изкл.“ на терминала или поставите бутона в изключена позиция от приложението.

Как да приемате бакшиши

Когато функцията за бакшиши е активирана, опцията за добавяне на персонализиран бакшиш ще се появи автоматично между прозореца водещ към плащане и този за самото плащане. Ако активирате „Интелигентен бакшиш“, клиентите също ще могат да избират от опциите за динамични бакшиши въз основа на сумата на транзакцията Ви.