Къде можете да приемате плащания?

Можете да приемате плащания за ограничен период от време, като използвате SumUp профила си в следните европейски държави.

 • Австрия

 • България

 • Белгия

 • Кипър

 • Чехия

 • Дания

 • Естония

 • Франция

 • Финландия

 • Германия

 • Гърция

 • Унгария

 • Ирландия

 • Италия

 • Латвия

 • Литва

 • Люксембург

 • Малта

 • Холандия

 • Норвегия

 • Полша

 • Португалия

 • Румъния

 • Словакия

 • Словения

 • Испания

 • Швеция

 • Швейцария

 • Обединено кралство

Важно:

Не е възможно да промените валутата на терминала.