Забележка:

Ако не можете да ги намерите, ето как можете да изпратите повторно отчетите за изплащанията директно във входящата си поща.

Дневен отчет за изплащанията

Дневният отчет за изплащанията показва всички транзакции, включени в изплащането към банковата Ви сметка, извършено по-рано на същия ден. Моля, имайте предвид, че това не означава, че сумите ще бъдат налични веднага. В зависимост от банката и деня от седмицата, сумата може да пристигне по банковата Ви сметка в срок от 2 до 4 работни дни.

Забележка

Всяко изплащане има идентификационен номер на изплащане (PID), който изглежда така в банковото Ви извлечение: PID123-SUMUP.

Месечен отчет за изплащанията

В месечния отчет за изплащанията ще намерите всяко дневно изплащане, преведено по банковата Ви сметка през предходния месец. Месечният отчет е обобщение на всичките Ви изплащания. Получава се в началото на всеки следващ месец.

Отчетът може да бъде използван за счетоводни цели, тъй като той съдържа преглед на всички транзакции, включени във всеки дневен отчет през предходния месец.

Важно

Моля, имайте предвид, че в месечния отчет за изплащанията са включени само действително направените през предходния месец изплащания. Картови плащания от предходния месец, но изплатени през следващия, ще бъдат включени в отчета за следващия месец.

Месечна фактура за платените такси

Заедно с всеки месечен отчет за изплащанията ще ви изпращаме и фактура за платените такси за съответния период. Имайте предвид, че тази сума вече е приспадната от изплащанията ви.

⇨ Липсва ли Ви нещо? Ето как да изпращате повторно и да изтегляте отчети за изплащания.

⇨ Можете да прочетете повече относно данъчното отчитане тук.