Какви са банковите изисквания при създаване на SumUp профил?

Когато регистрирате банкова сметка със SumUp профила си, моля, обърнете внимание на следните точки:

  • Можете да регистрирате банкова сметка в същата валута като тази на държавата, в която сте се регистрирали.

  • SumUp приема повечето банкови сметки (включително предплатени), стига да имат IBAN номера. Моля, обърнете внимание на максималните суми от транзакции, които можете да получите от банкови преводи в рамките на един ден, като тези лимити са свързани с картата/банковата ви сметка.

  • Можете да регистрирате само една банкова сметка на SumUp профил.

Името на фирмата, регистрирано в SumUp, трябва да е същото като това, посочено в банковата сметка. Всеки бизнес трябва да има банкова сметка, за да се избегнат проблеми с плащането. Лични банкови сметки няма да се приемат.

Партньорства, благотворителни организации, клубове/дружества, организации с нестопанска цел, училища, колежи или университети трябва да използват банкова сметка на името на юридическото лице и името, регистрирано в SumUp, трябва да бъде същото като това, посочено в банковата сметка. 

Всеки бизнес трябва да има бизнес банкова сметка, за да се избегнат проблеми с плащането, така че лични банкови сметки няма да бъдат приемани.

Свързаните банкови сметки на едноличен търговец трябва да бъдат създадени на името на собственика на бизнеса.

Можете да променяте банковите си данни бързо и лесно по всяко време. Служителите ни от отдел „Обслужване на клиенти“ са на разположение при всякакви въпроси.

Защо SumUp изисква регистрирана при нас фирма да има своя собствена банкова сметка, която не е свързана с лична банкова сметка?

С това изискване, SumUp премахва възможността за укриване на данъци и гарантира, че търговците ни успешно да работят в съответствие с Директива №4 на Европейския Съюз(ЕС) за борба с изпирането на пари. По този начин, SumUp поддържа международните стандарти в сектора.

Наличието на отделна банкова сметка за Вашата фирма е сигурност, че банката превежда парите Ви без притеснения, защото за нея е ясно откъде идват и къде се държат средствата на фирмата.

Освен това на практика е много по-трудно да се търгува и да се управлява бизнес без отделна банкова сметка на фирмата. Това се отнася например за проследяване на приходите и разходите на фирмата. Трудно е да се добие точна представа за тези показатели (необходими за поддържане на бизнес финансите и осчетоводяването), когато те са свързани с личните Ви транзакции и разходи. Можете да намалите юридическата си отговорност, ако бизнесът Ви има отделна банкова сметка.