Промяна на вашата лична информация

Променете името, прикачено към вашия SumUp профил, като ни изпратите имейл с висококачествено изображение на документ за самоличност, като:

  • Страницата със снимка на вашия паспорт и страницата с подпис

  • Предната и задната страна на вашата шофьорска книжка или лична карта

Можете да проверите текущите си данни във вашия SumUp профил, като натиснете върху менюто на профила в горния ъгъл и изберете „Данни за профила“, след което „Бизнес данни“.

Промяна на моята бизнес информация

За да промените правната форма на вашия бизнес, променете лицето, подписващо се за вашата компания, или променете името или адреса на вашия бизнес, редактирайте вашите бизнес данни.