Съвместими принтери

  • Epson TM-m30

  • Epson TM-m30ii

  • Epson TM-m30ii

  • Star Micronics mC-Print2

  • Star Micronics mC-Print3

  • Star Micronics mPop

  • Star Micronics TSP100IV

  • Star Micronics SM-L200 – несъвместим с касата

  • Bixolon SPP-R210 – несъвместим с касата

Можете да се запознаете и с пълния списък със съвместими принтери Star Micronics и поддържани принтери Epson за допълнителни опции.

Имате ли съвместим принтер?

Научете как да свържете и настроите вашия принтер, за да започнете да отпечатвате разписки.