Намаляване на вероятността от оспорвания

За да сведете до минимум вероятността от евентуални оспорвания или искания за възстановявания, моля, използвайте следните съвети:

 • Уверете се, че името на фирмата, въведено по време на регистрацията, е лесно разпознаваемо от вашите клиенти, т.к. това е името, което ще се появи в банковите им извлечения. Ако желаете да промените името на фирмата, моля, свържете се с екипа ни за обслужване на клиенти.

 • Ако клиентът желае да извърши плащане с фирмена/служебна кредитна карта, поискайте изпращане на копие от разписката до счетоводния отдел на фирмата.

 • Погрижете се да избягвате дублирани плащания. Когато използвате SumUp за транзакции, ще получите потвърждение в реално време дали плащането е било успешно. Това се сигнализира чрез зелена отметка, на който етап можете да предоставите разписка на клиента. Ако плащането не е било успешно, ще видите червен кръст или червен удивителен знак. Освен това можете винаги да проверите Историята на продажбите в SumUp приложението или във вашия SumUp профил.

 • Отговаряйте своевременно на исканията за възстановяване. Както клиентите, така и банките, издали картата, могат да поискат копия от документи за продажба и кредитиране. Разгледайте това ръководство за заявки за възстановяване за повече информация.

  .

 • За да се избегне неразпознаване на плащането от страна на клиента в банковото му извлечение, ви препоръчваме да го информирате предварително, че SumUp ще фигурира в него като собственик на банковата сметка, а името на фирмата ще бъде отразено като основание за плащането (SUMUP* име на фирмата).

 • Тъй като SumUp предлага възможност за изпращане на разписка до клиента по имейл или чрез текстово съобщение (или свързване със съвместим принтер за разписки), препоръчваме да използвате тази функция. Допълнително можете да издадете стандартна ръчно написана разписка. По този начин можете да сте сигурни, че клиентът има напомняне/доказателство за плащането, в случай че срещне затруднения при идентифицирането на таксата в банковото си извлечение.

Съвети за приемане на сигурни картовите плащания

 • Ако желаете да възстановите сума на клиент, винаги го правете директно към картата, използвана при плащането. При връщане на сумата в брой, с чек или чрез паричен превод, изисквайте подписано потвърждение, че клиентът е получил възстановената сума.

 • Препоръчваме клиентът да е пред вас, за да гарантирате безпроблемна обработка на сигурна транзакция с присъствие на карта.

 • Чип & Пин осигурява допълнителна сигурност, когато се използва в терминал на SumUp с функция за чип.

 • Уверете се, че кредитната карта не е повредена — задръжте картата по време на разплащателната транзакция и използвайте възможността да я разгледате.

Съвети за предотвратяване на измами

 • Сравнете адреса за фактуриране и адреса за доставка — ако изпращате артикул, проверете дали адресите за фактуриране и доставка съвпадат. Ако не съвпадат, помолете клиента да посочи защо. Отговорът следва да има смисъл. В противен случай не приемайте плащането. Ако имате въпроси относно приемане на плащане, не се колебайте да се свържете с нас.

 • Потвърждавайте плащанията, като изисквате реален подпис на клиента. В определени случаи клиентът ще бъде помолен да се подпише на екрана на вашия смартфон/таблет, вместо да въведе ПИН код. Не е възможно да се избира измежду ПИН код или подпис. Самата карта определя вида на оторизацията. Сравнете подписа с този на гърба на картата. Ако е необходимо, поискайте допълнителен документ за самоличност. Ако картата не е подписана, поискайте личен документ, на който има снимка и подпис на клиента, и помолете картодържателя да подпише картата. При възможност помолете плащането да се извърши с друга карта. Никога не се подписвайте на екрана от името на клиента.

 • При плащанията с чип и подпис търговците са длъжни да проверят легитимността на подписа.

 • Уверете се, че кредитната карта принадлежи на клиента.

 • При транзакции с висока стойност (напр. 5000 лв и повече) не забравяйте да поискате документ за самоличност със снимка, за да проверите дали картата принадлежи на клиента.

 • Потвърждение за доставка: Ако изпращате продукт, не забравяйте да запазите информацията за проследяване и разписката за доставка. При големи поръчки изисквайте потвърждение на подписа при доставка.

   

Какво не трябва да се правите

 • Въведете пълната сума на продажбата — не разбивайте продажбата на няколко по-малки суми. Имайте предвид, че не е позволено да разделяте сумата на няколко транзакции с цел избягване на ограниченията на картата на клиента, тъй като това противоречи на общите условия на нашите банкови партньори. Системата ни за сигурност разполага с мерки за откриване на разделени транзакции.

 • Никога не се подписвайте на екрана от името на клиента. Винаги потвърждавайте плащането с подпис (в случай на липсващ или неприемлив подпис, официалното представяне на искането за информация/оспорване няма да бъде признато от издателя).

 • Моля, имайте предвид, че самофинансирането( приемането на плащания със собствена карта) е забранено съгласно условията за използване, наложени от банковите ни партньори. Системата ни за сигурност разполага с мерки за откриване на признаци на самофинансиране. Такива транзакции трябва да бъдат възстановени.