Преди транзакции

Честа причина за ненужни спорове е, че клиентите не разпознават законно плащане, което са направили. Можете да помогнете на клиента да разпознае транзакции със следното:

  • Редактирайте описанието си на плащане - променете начина, по който името Ви се показва в банковите извлечения на клиентите

  • Персонализирайте разписките и редактирайте фирмените данни за фактурите - уверете се, че данните за клиентите са винаги актуални и точни

  • Предоставете опции за контакт – уверете се, че вашият клиент знае как да се свърже при проблеми, за да можете да ги разрешите, преди да ескалират

Какво е оспорено плащане?

Оспорени плащания възникват, когато клиентите оспорват плащания и се стремят да получат парите си чрез арбитраж. Научете повече за оспорените плащания.

По време на транзакции

Плащанията в магазин носят по-малък риск

Плащанията, направени лице в лице и потвърдени с ПИН код, обикновено са по-сигурни. Опитайте се да приемате плащания по този начин, ако е възможно.

След транзакции

Ако приемате плащане от фирмена кредитна карта, изпратете разписка до счетоводния отдел на компанията, за да избегнете объркване.