Проверете лимитите по вашата SumUp карта

  1. Във вашия SumUp профил изберете „SumUp карта“ от навигационния панел вляво.

  2. Натиснете върху „Карта“ и в полето за лимити по картата, и така ще можете да видите текущите си лимити на транзакция и на ден.

Забележка:

Ако желаете да промените тези лимити, можете да се обърнете към нашия отдел „Обслужване на клиенти“. Моля, имайте предвид, че не всички искания могат да бъдат удовлетворени.

Преди каквито и да било промени, лимитите по подразбиране за вашата SumUp карта са, както следва:

  • В магазина: 3800 лв. на транзакция и 19 000 лв. на ден

  • Онлайн: 3800 лв. на транзакция и 19 000 лв. на ден

  • Банкомат: 500 лв. на теглене и 2000 лв. на ден