Проверете лимитите по вашата SumUp карта

  1. Във вашия SumUp профил изберете „SumUp карта“ от навигационния панел вляво.

  2. Натиснете върху „Карта“ и в полето за лимити по картата, и така ще можете да видите текущите си лимити на транзакция и на ден.

Промяна на лимитите по моята карта

Можете да промените тези лимити, като се свържете с нашия отдел „Обслужване на клиенти“. Моля, имайте предвид, че не всички искания могат да бъдат удовлетворени.

Преди каквито и да било промени, лимитите по подразбиране за вашата SumUp карта са, както следва:

  • В магазина: 3000 евро на транзакция и 15 000 евро на ден

  • Онлайн: 3000 евро на транзакция и 15 000 евро на ден

  • Банкомат: 500 евро на теглене и 2000 евро на ден