Измама - транзакция при отсъствие на карта

Това е случай, при който картодържателят отказва да оторизира или да участва в транзакция. Напр. като твърди, че картата е открадната или дублирана. За да се защитите от подобен спор, трябва да докажете, че картодържателят съзнателно и законно е участвал в транзакцията.

Възразяване срещу оспорени плащания (транзакция при отсъствие на карта) при измама

 • Потвърждение по имейл

 • Описание на стоката, вкл. датата и часа, когато еазакупени и изтеглена

 • Доказателство за предишни неоспорени плащания от същия клиент.

 • Копие от фактурата

 • Кореспонденция по имейл с картодържателя

 • Подписано доказателство за доставка

 • Доказателство за минали неоспорени сделки с клиента

 • Доказателство за услугата, напр. имейл за потвърждение или фактура

 • Кореспонденция по имейл с картодържателя с неговото име, адрес и имейл

 • Запис на предишното използване на услугата от картодържателя и история на неоспорени плащания

Дублирана обработка

Това е твърдението, че една транзакция е била обработена многократно. С други думи клиентът смята, че е платил два или повече пъти за един и същ артикул или услуга.

Възразяване срещу оспорени плащания за двойна обработка

 • Копия от фактури на две отделни поръчки, платени чрез Sumup.

Услугата не е предоставена/Стоката не е получена

Точно така. Картодържателят твърди, че стоката или услугата, за които е платил, не са получени в уговорения срок или изобщо.

Възразяване срещу оспорено плащане за непредоставена услуга/неполучена стока

Отменена повтаряща се транзакция

Картодържателят твърди, че е бил таксуван след закриване на абонамента или профила му.

Възразяване срещу оспорени плащания при анулирани повтарящи транзакции

 • Доказателство, че картодържателят е уведомен за Вашата политика за анулиране или връщане на стоки/услуги и не е извършил анулиране в съответствие с тази политика

 • Доказателство, че картодържателят е бил уведомен за предстоящо таксуване 10 дни преди транзакцията

 • Всяка комуникация с картодържателя, доказваща валидността на транзакцията

Стоката не отговаря на описанието/е дефектна

Това се отнася за случаи, при които картодържателят поставя под въпрос качеството на продукта или услугата, които е получил, или смята, че описанието е подвеждащо или измамно.

Възразяване срещу оспорени плащания, когато стоката не отговаря на описанието/е дефектна

 • Доказателство, че позицията не е върната от картодържателя, нито че той се е свързал с Вас, за да разрешите проблема

 • Доказателство, че продадената стока не е била нито повредена, нито дефектна

 • Подписано доказателство за доставка за всички предоставени заменени или ремонтирани позиции

 • Комуникация с картодържателя относно транзакцията

 • Доказателство, че картодържателят не се е свързал с Вас, за да разреши проблема

 • Доказателство, че предоставените услуги отговарят на описанието

 • Комуникация с картодържателя относно транзакцията

Фалшифицирани стоки

Клиентът или трета страна е идентифицирало стоката като фалшива.

Възразяване срещу оспорено плащане за фалшиви стоки

 • Копие от фактурата

 • Предоставяне на неутрално мнение на трета страна, потвърждаващо легитимността на стоката

 • Сертификат за автентичност

Необработен кредит и анулирани стоки/услуги

Картодържателят твърди, че не е получил договорено възстановяване на сума за върнати или анулирани артикули или услуги.

Възразяване срещу оспорени плащания за необработен кредит или анулирани стоки

 • Доказателство, че картодържателят не е върнал артикула, нито се е опитал да го върне

 • Всяко доказателство, показващо че връщането или анулирането не е в съответствие с разписаната политика за връщане или анулиране

 • Доказателство, че е сумата е възстановена

 • Доказателство, че картодържателят не се е свързал с Вас, за да разреши проблема

Вижте нашето ръководство относно процеса по оспорване на плащания за повече информация как се възразява срещу оспорени плащания със SumUp.