Недостатъчно средства 

Ако наличността по Вашата SumUp Card е недостатъчна, за да покрие разходите по транзакцията, плащането Ви ще се провали. Проверете наличността си или променете метода си на изплащане, за д адобавите повече средства.

Неправилен ПИН

Въвеждането на грешен ПИН ще означава, че плащането Ви не може да бъде оторизирано и няма да мине. Бързо и лесно можете да смените ПИН кода през Вашия профил в SumUp, ако сте го забравили.

Лимити за транзакции

Транзакциите по картата Ви имат лимит с цел сигурност, ако я загубите или бъде открадната.

  • В магазина: 3800 лв. на транзакция и 19 000 лв. на ден

  • Онлайн: 3800 лв. на транзакция и 19 000 лв. на ден

  • Банкомат: 500 лв. на теглене и 2000 лв. на ден

Забележка:

При определени условия можете да промените лимитите по Вашата SumUp карта, за което е необходимо да се свържете с нашия отдел „Обслужване на клиенти“.

Блокирана карта

Със SumUp можете временно да блокирате картата си като форма на защита, ако е изгубена или открадната. В случай на временно блокиране ще трябва да отблокирате картата си преди да продължите да я използвате.

Ако смятате, че картата Ви е трайно блокирана, моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“ за помощ.

SCA не е активирано

Посредством задълбоченото установяване на самоличността на клиента (SCA) се проверяват транзакции в отсъствието на клиента с цел предотвратяване на измами. След като SCA е активирано, трябва да потвърдите плащането в SumUp приложението при покупка. Без това потвърждение транзакцията ще се провали.

Ако след активиране на SCA опитите Ви за плащане на покупки са неуспешни, е необходимо или да се свържете с магазина, от който пазарувате, или да използвате друг начин за разплащане или друга интернет търсачка.

Подозрителна дейност

За да защитим картата Ви от измами, и картоиздателят, и обслужващата банка могат да отхвърлят транзакцията, ако бъде засечена подозрителна дейност.