Как протичат оспорванията

Блок-схема, която показва процеса на оспорване.
1. Картодържател повдига оспорване на плащане.
2. Търговецът избира дали да възрази и предоставя доказателства за валидността на транзакцията.
3. Банката-издател се произнася въз основа на наличните доказателства.
4. Ако картодържателят загуби и реши да обжалва, може да се стигне до второ оспорване на плащането.
Забележка:

Доставчиците на плащания начисляват такса от 10 евро( 20 лв.), която не подлежи на възстановяване, така че винаги е най-добре да вземете предпазни мерки по време на онлайн плащания и да приемате плащания по безопасен начин, за да предотвратите оспорвания.

Процедура при оспорване на плащания на SumUp

 1. Нашата обслужваща банка-партньор ще уведоми SumUp за оспорено плащане. Ние съответно ще актуализираме нашите системи и ще Ви уведомим по имейл.

  • Ще покрием първоначалните разходи за оспорването, така че на този етап никакви пари няма да излязат от Вашия SumUp профил. Вместо това парите ще бъдат приспаднати от следващото Ви планирано изплащане.

 2. За да възразите и възвърнете парите, представете съответните доказателства, необходими за възразяване срещу оспорването в рамките на срока, определен от приемащата банката.

  • Ще бъдете информирани за крайния срок. Ако пропуснете този срок, въпросът ще се счита за приключен и картодържателят ще задържи парите.

 3. Банката-издател ще се опита успешно да представи оспорване. С други думи, те ще вземат решение за валидността на транзакцията въз основа на предоставената информация.

  • Ако банката-издател се произнесе в полза на картодържателя, той ще задържи парите.

  • Ако банката-издател се произнесе във Ваша полза, оспореното плащане ще бъде отменено. Но притежателят на картата все още има право да оспори това решение. Ние ще задържим средствата за 60 дни до изтичане на срока за обжалване и след това ще върнем парите Ви.

 4. Ако картодържателят оспори решението на банката-издател, ще започне повторно оспорване, като издателят на картата ще вземе окончателното решение. Ние ще Ви уведомим, ако се стигне до този случай.

  • Случаите, включващи Visa, Diner's Club и Discover, позволяват да се представят повече доказателства на издателя на картата преди той да вземе окончателно решение.