Промяна на ПИН

  1. В SumUp профила си изберете раздел „Бизнес сметка“ от навигационния панел вляво.

  2. Изберете „Карта“ и натиснете „Промяна на ПИН“.

  3. Въведете нов 4-цифрен ПИН код, след което натиснете „Напред“.

  4. Въведете отново Вашия ПИН код и натиснете „Напред“.

Ще получите автоматично потвърждение на екрана за успешна промяна на ПИН кода.