Začněte s e-shopem

  1. V levém navigačním panelu profilu SumUp klepněte na Online Store.

  2. Klepněte na Začít.

Vytvořit e-shop

Nejdříve musíte pro svůj Online Store navrhnout uspořádání a styl.

Klepněte na Upravit v profilu SumUp nebo na Upravit Store v aplikaci SumUp a začněte s úpravou domovské stránky, katalogu položek a navigace.

V profilu SumUp klepněte na Upravit nebo v aplikaci zvolte Domény a upravte název své společnosti a URL, aby váš Online Store byl snáze rozpoznatelný.

Definujte, jakým způsobem zákazníci dostanou své položky. V profilu SumUp klepněte na možnost Upravit nebo v aplikaci zvolte Nastavit přepravu. Přidejte způsoby dopravynastavte možnost vyzvednout zboží v prodejně.

Na závěr přidejte položky do svého katalogu položek. Když přidáte položky, které se na stránce budou používat, a jejich popis, nezapomeňte přepnout přepínač Online Store.

Můžete rovněž upravit podmínky svého e-shopu, s nimiž musejí zákazníci před uzavřením nákupu souhlasit.

Začněte prodávat online

Jakmile dokončíte všechny kroky, klepněte na Otevřít obchod. Váš e-shop pak bude veřejný a můžete začít prodávat své položky online.