Začněte s e-shopem

  1. V levém navigačním panelu profilu SumUp klepněte na Online Store.

  2. Klepněte na Začít.

Vytvořit e-shop

V menu nastavení klepněte na Domů a začněte s úpravou vzhledu Online Store. Zde si můžete navrhnout uspořádání a styl Online Store.

Chcete-li upravit nastavení domény obchodu a zvolit URL, které na něj budou odkazovat, klepněte na možnost Webová adresa.

Chcete-li nastavit, jak se položky k zákazníkům dostanou, tedy zaslání či vyzvednutí, klepněte na Zasílání.

Další možnosti zaslánívyzvednutí v prodejně můžete přidat i později.

Chcete-li přidat položky, jež budete v obchodě prodávat, klepněte na Položky.

Další položky můžete do svého katalogu položek přidat později. Nezapomeňte přepnout přepínač Online Store a přidat popis, který se pro obchod použije.

Můžete rovněž upravit podmínky svého e-shopu, s nimiž musejí zákazníci před uzavřením nákupu souhlasit.

Začněte prodávat online

Jakmile dokončíte všechny kroky, klepněte na Otevřít obchod. Váš e-shop pak bude veřejný a můžete začít prodávat své položky online.