Přístup k přehledům a jejich stahování

  1. profilu SumUp klikněte na levém panelu na záložku Domů.

  2. Poté zvolte Všechny přehledy.

  3. Pomocí tlačítka v levém horním rohu zvolte časové období.

  4. Klikněte na název přehledu, který chcete vyexportovat.

Jaké přehledy jsou k dispozici?

Ve faktuře za transakční poplatky je uvedena celková výše transakčních poplatků za příslušný měsíc. Nemusíte nic platit, protože částka už vám byla stržena z poukázaných plateb. Jelikož jsme poskytovatelem finančních služeb, jsou naše poplatky osvobozeny od DPH.

Fakturu za poplatky vám budeme každý měsíc posílat e-mailem spolu s měsíčním přehledem poukázaných plateb.

Přehled poukázaných plateb je seznam veškerých karetních transakcí, které vám již byly poukázány, a zahrnuje také datum poukázání plateb a související transakční poplatky.

Zjistěte více o přehledech poukázaných plateb.

Přehled tržeb ukazuje přehled veškerého zboží a služeb, které jste prodali v daném období, v členění podle kategorie, způsobu platby a zaměstnance.

Vykazování pro daňové účely je snadné: stačí si stáhnout přehled ve formátu PDF a zaslat jej všem relevantním úřadům.

Přehled prodeje podrobně ukazuje obchodní aktivitu během daného období.

Na základě informací, které jste si přidali v sekci Položky, se zobrazuje přehled o tom, kolik položek jste prodali, zda byly zaplaceny kartou, či hotově a do které daňové kategorie spadají.

Přehled transakcí obsahuje veškeré transakce včetně karetních i hotovostních plateb a refundací.

Ukazuje způsob platby, stav transakce, typ zákazníkovy karty a popis transakce, pokud byla přidána.