Správa položek

Přizpůsobte si katalog položek přidáním, odstraněním nebo úpravami položek a jejich variant. Všechny změny se okamžitě synchronizují s aplikací SumUp.

Chcete-li přidat novou položku, přejděte do profilu SumUp a poté:

 1. V sekci Položky klepněte na možnost "Nová položka".

 2. Zadejte název položky, případně nahrajte její obrázek a přiřaďte cenu.

 3. Vyberte daňovou sazbu pro položku.

 4. Uložte položku kliknutím na možnost Uložit změny.

Pokud máte více variant stejné položky, klikněte na „Přidat variantu“ a zadejte popisek a cenu pro každou variantu. Poznámka:Daňové sazby se dají spravovat jenom v aplikaci SumUp.

Chcete-li přidat nebo změnit obrázek položky, přejděte do profilu SumUp a poté:

 1. V sekci Položky klepněte na symbol pro úpravy vedle příslušné položky.

 2. Chcete-li nahrát nový obrázek, klikněte na „Přidat obrázek“.

 3. Pokud chcete upravit obrázek, klikněte na něj a vyberte možnost „ Změnit obrázek“. Vyberte soubor a klikněte na „Otevřít“.

 4. Nakonec klikněte na Uložit změny.

Když chcete upravit nebo smazat novou položku, otevřete si svůj profil SumUp a pak:

 1. V sekci Položky klepněte na symbol pro úpravy vedle položky, kterou chcete změnit.

 2. Otevře se obrazovka Upravit položku. Na ní můžete upravit název, kategorii, obrázek, štítky, cenu a daňovou sazbu.

 3. Po dokončení úprav klikněte na možnost Uložit změny.

Položku smažete kliknutím na možnost Smazat položku na obrazovce Upravit položku.

 1. V profilu SumUp přejděte v panelu na levé straně na záložku Domů.

 2. Zvolte Položky.

Správa kategorií

Kategorie položek umožňují seskupit položky do kategorií podle vlastního výběru. Budou se vám pak snadno vybírat při placení.

První kategorii s názvem Kategorie máte připravenou automaticky. Chcete-li vytvořit novou kategorii, postupujte takto:

 1. V sekci Položky klepněte na možnost "Nová kategorie".

 2. Zadejte název kategorie.

 3. Potvrďte kliknutím na Uložit.

Do této kategorie můžete přidávat nové i existující položky.

 1. V sekci Položky klepněte na 3 tečky v kategorii, kterou chcete upravit.

 2. Vyberte možnost Přejmenovat a proveďte požadované změny.

 3. Po dokončení klikněte na Aktualizovat.

Chcete-li smazat kategorii, vyberte na obrazovce „Položky“ možnost „Odstranit“. Mějte na paměti, že smazáním kategorie se odstraní všechny položky v ní.

Poznámka: