Přidávání položek

  1. profilu SumUp přejděte v panelu na levé straně na záložku Položky.

  2. V pravém horním rohu zvolte Přidat položku.

  3. Přidejte podrobnosti o položce, např. název, cenu a daňovou sazbu. Další informace najdete níže.

  4. Zadanou položku uložíte tlačítkem Uložit.

Budete-li později chtít upravovat či mazat položky, otevřete příslušný oddíl a zvolte položku, kterou chcete upravit či smazat.

Vlastní úpravy položek

Položky můžete uspořádat do kategorií, abyste je snáze našli.

Když zákazníci budou vyhledávat položky v Online Store, budou tyto kategorie moci využívat při filtrování.

Přidejte obrázky položek pomocí příslušného symbolu. Obrázky musejí být ve formátu JPG či PNG a maximální velikost obrázku činí 1 500 px × 1 500 px.

Do profilu SumUp si můžete přidat až sedm obrázků, které budou v Online Store zobrazeny jako galerie. První přidaný obrázek bude považován za hlavní.

Pomocí příslušného pole v editoru položek můžete přidat popis položky, který bude viditelný v Online Store.

Můžete vytvářet jednoduché varianty položek (např. různé barvy či velikosti) nebo řadu variant s pomocí kombinací rozmanitých možností.

Pokud například prodáváte tričko v různých barvách a velikostech, zadejte veškeré možné barvy a veškeré možné velikosti. My je pak zkombinujeme a vytvoříme z nich veškeré možné varianty včetně čísel SKU, abyste mohli sledovat stav zásob.

Přečtěte si více informací o variantách položek.

Daňové sazby jsou přednastaveny dle zákonů vaší země, ale můžete zadat vlastní daňové sazby.

Pomocí přepínače Sledovat zásoby můžete řídit úroveň zásob příslušné položky. Můžete rovněž manuálně upravit skladovací číslo a skladovou jednotku (SKU) položky.

Pomocí příslušného přepínače začnete danou položku prodávat v Online Store.

Budete rovněž moci přidat metanázev a metapopis, které budou viditelné pro vyhledávače. Zlepšíte tak viditelnost svých položek pomocí SEO.

Prodej položek

Přidané položky můžete následně využívat k rychlejšímu prodávání pomocí SumUp.