Co je důvodem blokace zařízení?

Bezpečnostní mechanismus zabudovaný v zařízení se aktivuje, pokud je detekován libovolný pokus o manipulaci. Zařízení se v zájmu vaší bezpečnosti trvale zablokuje.

Se zařízením vždy zacházejte opatrně. Tvrdé nárazy, pády či vystavení extrémním teplotám mohou aktivovat bezpečnostní mechanismus, takže zařízení bude zablokováno.