Před připojením

Ověřte, zda je vaše zařízení kompatibilní, zda jsou terminál a mobilní přístroj nabité a zda máte aktuální verzi aplikace.

Resetování bluetooth v terminálu

Pokud máte kompatibilní zařízení a terminál je nabitý, ale pořád se vám nedaří připojit, zkuste restartovat připojení.

  1. Vypněte bluetooth na telefonu nebo tabletu.

  2. Na zařízení zavřete aplikaci SumUp.

  3. Zkontrolujte, zda se váš platební terminál zrovna nenabíjí. Pak podržte tlačítko napájení terminálu asi 3 sekundy, dokud se terminál nevypne.

  4. Znovu držte tlačítko napájení zmáčknuté, dokud se na displeji nezobrazí zpráva Release for BT a neuslyšíte pípnutí.

  5. Pak tlačítko napájení pusťte. Reset se potvrdí druhým pípnutím.

Opětovné připojení zařízení

Jakmile resetujete bluetooth, zkuste zařízení připojit manuálně.

Další možnosti řešení problému

Pokud připojení přes bluetooth pořád ještě nefunguje, zkuste restartovat terminál i přístroj, ke kterému se snažíte připojit.

Pokud se připojujete k telefonu či tabletu, můžete rovněž vyčistit cache aplikace bluetooth v nastavení telefonu či tabletu.

Pořád se vám nedaří připojit?

Je možné, že vaše zařízení je vadné či zablokované. Zjistěte, jak naložit s vadným terminálem.