Povolte hotovostní platby

  1. aplikaci SumUp klepněte na ikonu profilu v horním rohu obrazovky.

  2. Vyberte možnost Hotovostní platby.

  3. Aktivujte možnost hotovostních plateb přepnutím ovladače Přijímejte hotovostní platby.

Nastavte si pokladní zásuvku

Pokladní zásuvky se dají připojit jenom přes kompatibilní tiskárny potvrzení o platbách.

  1. Jakmile připojíte tiskárnu potvrzení o platbách a vytisknete zkušební potvrzení, připojte pokladnu k příslušnému konektoru tiskárny.

  2. V aplikaci SumUp klepněte na symbol profilu v rohu obrazovky a vyberte možnost Tiskárna.

  3. Vyzkoušejte pokladní zásuvku klepnutím na možnost Otevřít pokladní zásuvku.

  4. Můžete také zapnout možnost Automaticky otevřít pokladní zásuvku, aby se zásuvka při každé hotovostní transakci otevírala automaticky.

Přijímejte hotovostní platby

Až si všechno nastavíte, můžete začít přijímat hotovostní platby.