Vyřizování refundací přes SumUp

Refundace přes SumUp jsou jednoduché a rychlé. Projděte si následující pokyny a podrobné informace, ať víte, jak začít:

 1. Na spodním panelu nabídky aplikace SumUp ťukněte na Tržby.

 2. V historii prodeje vyhledejte transakci, kterou chcete refundovat.

 3. Klepněte na tři tečky v pravém rohu pole příslušné transakce a vyberte možnost Refundovat. Otevře se obrazovka refundace.

 4. Pomocí tlačítka v horní části obrazovky můžete vybrat plnou nebo částečnou refundaci. Přepínač je automaticky nastavený na plnou, takže jestli vracíte celou částku, stačí klepnout na Další. Pokud provádíte částečnou refundaci, klepněte na možnost Částečná, zadejte hodnotu refundace a klepněte na Další.

 5. Systém vás vyzve k potvrzení zadáním hesla. Zadejte ho a pak dokončete postup klepnutím na tlačítko Refundovat transakci.

 1. profilu SumUp přejděte v panelu na levé straně na záložku Domů.

 2. Klikněte na "Tržby"

 3. Vyberte transakci, kterou chcete refundovat.

 4. Vpravo se zobrazí některé údaje o transakci, včetně možnosti refundace, kterou uvidíte vpravo dole. Kliknutím na tuto položku otevřete dialogové okno refundace.

 5. Zadáním částky můžete zvolit plnou nebo částečnou refundaci.

 6. Pak vás systém požádá o potvrzení refundace zadáním hesla. Nakonec stačí jen kliknout na tlačítko Potvrdit – tím celý postup dokončíte.

 1. Pomocí šipek na platebním terminálu najeďte na Historii prodeje a vyberte ji klepnutím na zelenou fajfku.

 2. Najděte a vyberte transakci, kterou chcete refundovat.

 3. Sjeďte dolů na možnost Refundovat transakci a vyberte ji.

 4. Vyberte možnost Plná refundace nebo Částečná refundace.

 5. Refundaci potvrďte zadáním hesla.

Ve výchozím nastavení nemůžou zákazníci refundovat platby. Oprávnění zaměstnaneckých profilů se ale dají snadno změnit, aby to šlo.

 1. Otevřete historii prodeje klepnutím na šipku nahoře na obrazovce nebo jejím stažením směrem dolů a výběrem možnosti Historie prodeje.

 2. Vyberte požadovanou transakci.

 3. Klepnutím na položku Transakce byla úspěšná si zobrazíte příslušnou transakci a související možnosti.

 4. Ve spodní části obrazovky klepněte na Refundovat.

 5. Zadejte hodnotu refundace a klepněte na Odeslat refundaci.

 6. Potvrďte refundaci zadáním vašeho hesla k SumUp.

Otevře se potvrzovací obrazovka. Klepněte na tlačítko šipky nebo na symbol „x“ v horním rohu a vrátíte se k vybrané transakci.

Poznámka:

Kvůli technickým omezením třetích stran nemusí být možné zpracovat refundace některých transakcí, které jsou starší více než 90 dnů.

Refundace po poukázání plateb

Platby se dají refundovat, jenom když máte v platbách k poukázání dostatečný zůstatek, který kryje hodnotu refundace. Jinými slovy, pokud vyčerpáte svůj zůstatek v plné výši, nebudete moct provádět refundace, dokud nepřijmete další platby.

Připomínáme, že z provedených poukázaných transakcí vám bude účtován transakční poplatek.

Poznámka:

Částečné refundace transakcí přes American Express jsou k dispozici den po provedení platby. V některých případech ale můžou trvat déle.