Provedení refundace

  1. profilu SumUp zvolte v levé části domovské obrazovky Tržby.

  2. Klepněte na Tržby a u transakce, kterou chcete refundovat, si zobrazte dodatečné údaje.

  3. Klepněte na zakulacenou šipku v pravém dolním rohu obrazovky a zahajte refundaci.

  4. Zadejte částku refundace v závislosti na tom, zda chcete vrátit všechny peníze, či jen část, a klepněte na Další.

  5. Refundaci dokončíte zadáním hesla a klepnutím na tlačítko Potvrdit.

Platby by se vždy měly vracet na původně použitou platební kartu, pokud jste se s jejím majitelem nedohodli na jiném způsobu.

Upravte oprávnění zaměstnanců tak, aby také oni mohli provádět refundace.

Existuje pro refundace limit?

Kvůli technickým omezením třetích stran nemusí být možné zpracovat refundace některých transakcí, které jsou starší více než 90 dnů.

Refundace po poukázání plateb

Refundace lze provádět, jen pokud mají dosud nepoukázané platby zůstatek, který pokrývá hodnotu refundace. Pokud vám tedy právě byla poukázána platba, je možné, že refundaci nebude možné provést, dokud nepřijmete další transakce.

Transakční poplatek účtujeme pouze za transakce, které byly poukázány. Na transakce refundované před poukázáním se poplatek nevztahuje.

Jak fungují částečné refundace?

U většiny transakcí jsou dostupné částečné refundace. U American Express se možnost refundace objeví nejdříve jeden den po přijetí platby.