Aktivace daňových sazeb

  1. profilu SumUp klepněte v pravém horním rohu na symbol profilu.

  2. Zvolte možnost Daně.

  3. Aktivujte přepínač Účtovat DPH.

Odstraňte z obrazovky košíku možnost uplatnit daňové sazby – stačí se vrátit na obrazovku daní a deaktivovat příslušný přepínač.

Zadání vlastních daňových sazeb

  1. profilu SumUp klepněte v pravém horním rohu na symbol profilu.

  2. Zvolte možnost Daně.

  3. Sjeďte do oddílu Sazby DPH, klepněte na Upravit a přidejte nové sazby dle svých potřeb.

  4. Zvolte Přidat novou sazbu.

  5. Zadejte název a procento a klepněte na Uložit.

  6. Použijte pro položky a při placení výchozí sazbu DPH – stačí sjet dolů na možnost Standardní sazba a klepnout na Upravit.

  7. Zvolte jako výchozí jednu ze stávajících daňových sazeb a klepněte na Uložit.

Upravte sazby klepnutím na Upravit v oddíle Daňové sazby nebo je smažte klepnutím na ikonu odpadkového koše vedle příslušné sazby.

Změňte způsob, jak se daně při placení zobrazují. Stačí na spodní části obrazovky použít přepínač DPH. Pokud jej aktivujete, budou se ceny zobrazovat s daní, a naopak.

Uplatnění daňových sazeb

Upravujte položky a zadávejte pro ně specifické sazby, případně zvolte správnou sazbu při placení. Daně uplatňované na prodeje můžete sledovat pomocí přehledů SumUp.