Aktualizace údajů o podnikatelské činnosti

Zašlete nám e-mailem dokumenty potvrzující právní formu společnosti a uveďte důvod změny. Je možné, že budeme potřebovat další dokumentaci, ale veškeré e-maily potvrdíme e-mailem.

Stávající údaje si můžete zkontrolovat v profilu SumUp kliknutím na nabídku profilu v horním rohu. Následně zvolte Podrobnosti o profilu a Údaje o podnikání.

Změna osobních údajů

Upravte v osobních údajích svou adresu a jméno majitele profilu.