Změna údajů o podnikatelské činnosti

Pošlete nám e-mailem následující doklady:

  • Jiná právní forma než podnikající fyzická osoba: kopie vašeho oficiálního zápisu do příslušného rejstříku, která musí zahrnovat nové obchodní jméno a adresu.

  • Podnikající fyzická osoba: kopie faktury od dodavatele nebo odkaz na internetovou prezentaci s právními informacemi nebo na profesionální stránku na Facebooku.

O provedení změny vás budeme informovat.

Chcete-li změnit osobu s podpisovým právem k firemnímu profilu SumUp, zašlete nám e-mailem sken průkazu totožnosti člena statutárního orgánu tak, jak je uveden v zápisu společnosti, a plnou moc, kterou tento člen udělil nové osobě s podpisovým právem.

Po provedení změny dostanete potvrzení e-mailem.

Vaše DIČ rádi přidáme k vašim ostatním údajům, jakmile ho e-mailem pošlete našemu týmu podpory. Provedení změny vám potvrdíme také e-mailem.

Upozornění: Vaše DIČ začíná kódem země o 2 písmenech a následuje 10 číslic.

V praktickém průvodci jsme sepsali vše, co potřebujete vědět o úpravě informací, které se objevují na potvrzení o platbě.

Změny právní formy přezkoumáváme případ od případu. Nové doklady o zápisu společnosti včetně uvedení důvodu změny nám pošlete e-mailem. Provedení změny vám potvrdíme e-mailem.

Poznámka: Nezapomeňte, že vás můžeme požádat o další dokumenty.

Podívejte se na našeho průvodce změnou údajů o bankovním spojení.

Zrušit profil SumUp

Pokud chcete zrušit nebo vymazat svůj profil SumUp, pošlete e-mail našemu týmu podpory, který může váš profil zrušit. Nezapomeňte jednoznačně uvést, jestli chcete svůj profil SumUp zrušit nebo vymazat.

Poznámka:

Po zrušení profilu si nebudete moci stahovat přehledy transakcí a poukázaných plateb. Než profil zrušíte, přesvědčte se, že máte uložené veškeré potřebné informace.