Pochopení chargebacků

K žádosti o zpětnou úhradu dochází, když zákazník nebo jeho banka zpochybňuje karetní transakci a snaží se získat peníze zpět.

Může to být relativně složitý proces, a proto jsme připravili průvodce zpětnými úhradami krok po kroku a pokyny, jak napadnout různé typy žádostí.

Žádost o zpětnou úhradu obsahuje lhůtu pro reakci, kterou stanovil poskytovatel platebních služeb pro případ, že se chcete žádosti bránit. Je tedy důležité, abyste na veškeré e-maily, které vám zašleme, zareagovali v požadované lhůtě.

Poznámka:

Poskytovatelé plateb účtují za chargeback nevratný poplatek ve výši 260 Kč, a tak je u vzdálených plateb vždy nejlepší uplatňovat bezpečnostní opatřenípřijímat peníze bezpečně, aby ke zpětným úhradám vůbec nedocházelo.

Žádosti o dokumentaci k transakci

Žádosti o dokumentaci k transakci představují žádosti o další informace o transakci.

Vyrozumíme vás o veškerých takových žádostech, které se týkají vašeho profilu. Stačí ověřit příslušné požadavky a zaslat nám informace. My je následně předáme bance majitele karty.

Pokud je to proveditelné, doporučujeme, abyste se se zákazníkem spojili přímo a problém vyřešili, než případně začne chargeback.

Oznámení podvodu

Oznámení podvodu znamená, že nás některá banka informuje o tom, že karta jednoho z jejích zákazníků se ztratila, byla ukradena, okopírována či podvodně použita. V této fázi se nepožaduje vrácení peněz, ale pravděpodobnost, že nastane chargeback, je velmi vysoká.

Pokud přijde oznámení o podvodu, vyrozumíme vás. Máte-li tu možnost, doporučujeme kontaktovat zákazníka a vyřešit s ním tuto záležitost, aniž by byl zahájen chargeback.

Jak probíhají žádosti o dokumentaci k transakci a oznámení podvodu

Vývojový diagram zobrazující proces oznámení podvodu a žádosti o dokumentaci k transakci:
1. Majitel karty se dotazuje na transakci.
2. Banka majitele karty žádá obchodníka o další informace o transakci.
3. Obchodník poskytuje další informace o transakci.
4. Pokud nejsou informace poskytnuty či nejsou uspokojivé, může následovat chargeback.