Nese SumUp odpovědnost za mé daňové povinnosti?

Jakožto poskytovatel mobilních produktů pro prodejní místa a souvisejících služeb nenese SumUp odpovědnost za plnění vašich daňových povinností a nebude komunikovat s daňovými úřady a poskytovat jim transakční údaje obchodníků v souvislosti s daněmi.

Obchodníci nesou výlučnou odpovědnost za vykazování, výběr a odvod daní příslušnému daňovému úřadu. Je možné, že obchodníci jsou povinni při přijímání hotovosti a karetních plateb používat systém dle místních daňových předpisů, např. registrační pokladny. Tato povinnost musí být splněna nezávisle a odděleně od zpracování transakcí pomocí platební infrastruktury SumUp.

SumUp nemá povinnost posuzovat, zda se na určitá plnění vztahují daně, a nepřebírá žádnou odpovědnost za to, zda daňovému úřadu budou uhrazeny daně z libovolné transakce, kterou provedli její obchodníci.

Upozorňujeme tedy, že přehled poukázaných plateb od SumUp nelze považovat za daňový dokument. Přesto může být velice užitečný pro účetnictví. Doporučujeme, abyste se s pomocí místního daňového poradce ujistili, zda vaše daňová přiznání zahrnují veškeré požadované informace.

SumUp je registrovaná Elektronická peněžní instituce, která má oprávnění poskytovat platební služby v celém Evropském hospodářském prostoru. Toto oprávnění jí poskytla Centrální banka Irska pod registračním číslem C195030.