Aktivace chytrého spropitného

  1. V aplikaci SumUp klepněte dole v rohu na možnost Více.

  2. Poté zvolte Spropitné.

  3. Ujistěte se, že přepínač je nastaven na možnosti Aktivovat spropitné a Chytré spropitné.

Změna možností spropitného

Výchozí nastavení chytrého spropitného činí 10 %, 15 % a 20 %, pokud částka transakce činí 255 Kč či více, a u transakcí s nižší částkou 25 Kč, 50 Kč či 75 Kč. Možnosti chytrého spropitného si však můžete také upravit v aplikaci SumUp.

  1. V aplikaci SumUp klepněte dole v rohu na možnost Více.

  2. Poté zvolte Spropitné.

  3. Máte-li aktivováno standardní a chytré spropitné, můžete sazbu spropitného upravit tím, že na ni klepnete. Můžete také použít symbol úpravy v horním rohu.

  4. Napište požadované procento spropitného a změnu potvrďte v horním rohu.

Poznámka:

Vlastní nastavení částek spropitného je pro platební terminál Air momentálně k dispozici jen v aplikaci SumUp. Na terminálu Solo nebo 3G se změny sazeb spropitného, které provedete v aplikaci, neprojeví.