Změna bankovních údajů

  1. profilu SumUp klepněte v pravém horním rohu na symbol profilu.

  2. Zvolte Podrobnosti o profilu.

  3. Zvolte Bankovní spojení a následně možnost Změnit údaje o bankovním spojení.

  4. Zadejte údaje o kompatibilním bankovním účtu a pokračujte.

  5. Na zaregistrované telefonní číslo vám zašleme ověřovací kód. Ten zadejte a potvrďte změnu.

Dostanete automatické potvrzení o provedené změně. Toto nyní bude výchozí účet pro poukazování plateb.

Chybí ověřovací kód

Zkontrolujte a upravte si kontaktní číslo, pokud váš ověřovací kód nedorazí.

Aktualizujte majitele účtu

Napište nám e-mail se žádostí o změnu majitele registrovaného bankovního spojení a s kopií bankovního výpisu za posledních 6 měsíců, který musí obsahovat tyto údaje:

  • Jméno majitele účtu

  • Váš IBAN

  • Název nebo logo banky

  • Datum vydání bankovního výpisu

Majitel účtu a majitel profilu musejí být shodní

U fyzických osob musí jméno na bankovním účtu, který je spojen s vaším profilem SumUp, odpovídat jménu majitele profilu nebo vašemu obchodnímu názvu.