Používání terminálu

Ve spodní části terminálu jsou 4 modré kontrolky. Jejich funkce jsou následující:

 • Zapnutí terminálu SumUp Air indikuje blikání jedné kontrolky. Kontrolka bude blikat v intervalu 4 sekund, což znamená, že zařízení je pořád zapnuté.

 • Kontrolky také blikají, když je navázáno spojení mezi terminálem a chytrým telefonem / tabletem.

 • Pokud zpracováváte transakci NFC, bude blikat jen jedna kontrolka. Po přiložení karty k terminálu bliknou všechny 4 kontrolky.

 • Kontrolky také ukazují úroveň nabití baterie terminálu. 4 kontrolky znamenají nabití na 100 %, 3 znamenají 75 % atd. Když bliká jenom jedna kontrolka, je potřeba terminál nabít.

 • Vložte kartu čipem vzhůru do otvoru v horní části terminálu SumUp Air.

 • Při provádění bezkontaktní (NFC) platby přiložte kartu k displeji terminálu na 1–2 sekundy.

Zjistěte více o přijímání karetních platebzpůsobech platby, které můžete přijímat.

Terminál SumUp Air používejte v prostředích s teplotou v rozsahu od 0 °C and 40 ºC. Za nižších nebo vyšších teplot se platební terminál může zablokovat.Platební terminál SumUp je vybavený bezpečnostními senzory, které jej chrání před zneužitím nebo poškozením. S terminálem vždy nakládejte opatrně a zabraňte úderům nebo pádům, které by mohly aktivovat jeho automatický bezpečnostní zámek. Po aktivaci zámku se zařízení natrvalo zamkne.

Nabíjení

V zájmu optimální rychlosti zpracování zajistěte, aby terminál byl vždy nabit alespoň na 25 %. Doporučujeme měsíční nabíjení, i když SumUp Air nevyužíváte pravidelně.

Úroveň nabití baterie se zobrazuje na displeji terminálu a signalizují ji také kontrolky terminálu (další informace najdete v části věnované kontrolkám).

Chcete-li terminál nabít, připojte jej pomocí kabelu Micro USB, který je součástí balení, k počítači či napájecímu zdroji. Platební terminál Air můžete samozřejmě používat i během nabíjení. Jakmile se nabije na 100 %, zvládne zpracovat až 500 transakcí, než jej bude potřeba znovu nabít.

Připojení

Váš terminál vyžaduje připojení Bluetooth 4.0 či vyšší. Aplikace SumUp využívá internetové připojení vašeho chytrého telefonu nebo tabletu. Objem dat přenášených mezi zařízením a platebním terminálem je velmi malý, takže vám moc dat nevyčerpá.

Historie prodeje

V sekci Prodeje profilu SumUp najdete seznam všech transakcí provedených se SumUp včetně podrobností jako datum, čas a částka transakce. Pokud potřebujete zákazníkovi znovu poslat potvrzení o platbě, jste na správném místě.

Nastavení

V části Nastavení v aplikaci SumUp jsou k dispozici následující funkce:

 • Spropitné – nastavte výchozí procento spropitného pro terminál

 • Tisk – spárujte terminál s tiskárnou, která je poblíž

 • Zaměstnanci – přidejte zaměstnance, aby mohli používat terminál

 • Položky – volbou Zobrazit produkty při placení umožníte vytvoření vlastního katalogu položek

 • Daně – upravujte daňové sazby pro své položky a služby

 • Podpora – vyhledejte si terminál pomocí mobilního telefonu, abyste je mohli spárovat, otevřete naše centrum podpory nebo zašlete e-mail zákaznické podpoře

Můj profil

Číslo obchodníka se nachází v pravém horním rohu profilu SumUp vedle symbolu profilu, pod kterým najdete veškeré informace vztahující se k vašemu profilu SumUp.

Vyřizování refundací

Z aplikace SumUp lze provádět refundace. Chcete vědět víc? Projděte si článek Refundace transakcí, ve kterém zjistíte další podrobnosti.

Srovnání pohotovostního režimu a vypnutí zařízení

Když nebudete platební terminál SumUp Air používat, přejde za určitou dobu do režimu připravenosti. Pořád ale zůstane připojený k vašemu telefonu. Terminál můžete i vypnout podržením tlačítka napájení na asi 3 sekundy.