Jak připojit terminál k WiFi

  1. Na obrazovce terminálu Solo klepněte na šipku směřující dolů nebo ji přetáhněte směrem dolů a vyberte možnost Připojení.

  2. Zkontrolujte, jestli je přepínač wi-fi zapnutý a terminál Solo může vyhledávat wi-fi sítě.

  3. Vyberte Wi-Fi síť, ke které se chcete připojit, a zadejte její heslo.

  4. Potvrďte klepnutím na Hotovo a terminál Solo se připojí k síti, kterou jste vybrali.

Připojení k mobilní datové síti

V terminálu Solo je zabudovaná SIM karta s neomezenými daty, kterou není potřeba dobíjet. Díky tomu můžete začít přijímat platby i bez připojení k Wi-Fi.

Problémy se SIM kartou

Pokud se nemůžete připojit k mobilní datové síti nebo máte špatný signál, zkuste následující postup:

  • Obnovte připojení k Wi-Fi. Otevřete obrazovku Připojení a pak vypněte a znovu zapněte Wi-Fi na terminálu Solo.

  • Restartujte zařízení. Stiskněte vypínač na několik sekund, dokud se nezobrazí výzva k vypnutí, a pak klepněte na Vypnout. Znovu počkejte několik sekund a pak zařízení zapněte.

  • Přesuňte se na jiné místo. K připojení jsou obvykle lepší otevřené prostory nebo místa poblíž oken.