Připojení tiskárny

  1. Připravte tiskárnu k připojení: zapněte ji a dle potřeby deaktivujte režim iOS.

  2. Aktivujte na chytrém telefonu či tabletu bluetooth.

  3. aplikaci SumUp klepněte na symbol profilu v rohu obrazovky a zvolte Tisk.

  4. Přepněte přepínač na možnost Tisk povolen. Aplikace pak automaticky vyhledává tiskárny. Manuální vyhledávání spustíte klepnutím na možnost Tiskárna.

  5. Zvolte tiskárnu, ke které se chcete připojit. Budete-li vyzváni k zadání PIN, zadejte 0000.

  6. Zkontrolujte připojení pomocí možnosti Vytisknout zkušební stránku.

Případně tiskárnu připojte pomocí kabelu USB nebo ji připojte ke svému wi-fi routeru pomocí ethernetového kabelu. Poté zvolte tiskárnu v příslušné sekci aplikace.

Je má tiskárna kompatibilní?

Ne všechny tiskárny jsou kompatibilní se SumUp. Ověřte si kompatibilitu té své.

Nastavení tiskárny

Můžete nastavit automatický tisk potvrzení o platbě po každé transakci, případně je můžete tisknout jen ve zvolených případech.

  1. aplikaci SumUp klepněte na symbol profilu v horním rohu.

  2. Klepněte na Probíhá tisk.

  3. Aktivujte možnost Vždy tisknout potvrzení o platbě, nebo ji deaktivujte a rozhodujte případ od případu.

Začněte tisknout potvrzení o platbě

Jakmile se připojíte, můžete tisknout potvrzení o platbě během transakcí, případně je můžete tisknout znovu s časovým odstupem.