Připojení tiskárny

  1. Pokud je to nutné, deaktivujte na tiskárně režim iOS podle pokynů výrobce.

  2. Aktivujte na mobilním zařízení bluetooth.

  3. aplikaci SumUp klepněte na symbol profilu v rohu obrazovky a zvolte Tisk.

  4. Přepněte přepínač na možnost Tisk povolen. Aplikace pak automaticky vyhledává tiskárny. Manuální vyhledávání spustíte klepnutím na možnost Tiskárna.

  5. Zvolte tiskárnu, ke které se chcete připojit. Budete-li vyzváni k zadání PIN, zadejte 0000.

  6. Zkontrolujte připojení pomocí možnosti Vytisknout zkušební stránku.

Případně tiskárnu připojte pomocí kabelu USB nebo ji připojte ke svému wi-fi-routeru pomocí ethernetového kabelu. Poté zvolte tiskárnu v příslušné sekci aplikace.

Zvolte nastavení tiskárny

Můžete nastavit automatický tisk potvrzení o platbě po každé transakci, případně je můžete tisknout jen ve zvolených případech.

Začněte tisknout potvrzení o platbě

Jakmile se připojíte, můžete tisknout potvrzení o platbě během transakcí, případně je můžete tisknout znovu s časovým odstupem.