Aktivace spropitného

  1. aplikaci SumUp vyberte ikonu profilu v horním rohu obrazovky.

  2. Zvolte Spropitné.

  3. Ověřte, zda je na přepínači zapnuta možnost Standardní spropitné.

Spropitné lze deaktivovat stejným způsobem – stačí přepnout přepínač na opačnou pozici.

Nastavení chytrého spropitného

Pokud povolíte chytré spropitné, budou zákazníci rovněž moci volit z dynamických možností spropitného v závislosti na částce transakce.

Přijímání spropitného

Pokud je spropitné aktivováno, při přechodu z košíku k placení se u placení kartou automaticky objeví možnost zvolit vlastní výši.

Jak se spropitné zpracovává?

SumUp zpracovává spropitné spolu s tržbami, a tak si musíte ověřit místní daňové zákony a příslušné částky budete mezi zaměstnance rozdělovat sami.