Jak aktivovat spropitné

  1. V aplikaci SumUp vyberte ikonu profilu v horním rohu obrazovky.

  2. Vyberte možnost Spropitné.

  3. Ověřte, zda je přepínač na pozici Aktivovat spropitné.

Poznámka:

Spropitné můžete později deaktivovat. Postupujte podle kroků výše, ale na terminálu zvolte možnost Vypnout nebo v aplikaci přepněte přepínač.

Jak přijímat spropitné

Pokud je spropitné aktivováno, při přechodu z košíku k placení se automaticky objeví možnost zvolit vlastní výši. Pokud povolíte chytré spropitné, budou zákazníci rovněž moci volit z dynamických možností spropitného v závislosti na výši transakce.