Aktivace spropitného

Jakmile bude tato funkce aktivní, možnost dát spropitné se při přijímání plateb automaticky objeví při přechodu z košíku k placení.

Úprava možností spropitného

Nastavte si doporučované možnosti spropitného, které se při placení zobrazí u transakcí v hodnotě 255 Kč a více a umožněte spropitné v hodnotě 25 Kč, 50 Kč či 75 Kč u transakcí do 255 Kč.

  1. aplikaci SumUp klepněte v rohu na ikonu profilu.

  2. Pak zvolte Spropitné.

  3. Jakmile je přepínač Standardní spropitné aktivní:

    • Upravte si sazby spropitného, nebo je zcela odstraňte

    • Používejte dynamické spropitné – stačí aktivovat Chytré spropitné

Jak se spropitné zpracovává?

SumUp zpracovává spropitné spolu s tržbami, a tak si musíte ověřit místní daňové zákony a příslušné částky budete mezi zaměstnance rozdělovat sami.