Poznámka:

Pokud nemůžete přehled poukázaných plateb najít, zde vysvětlujeme, jak si jej znovu zaslat přímo do e-mailové schránky.

Denní přehled poukázaných plateb

V denním přehledu poukázaných plateb najdete veškeré transakce, které byly zahrnuty do částky zaslané v daný den na váš bankovní účet. Neznamená to ale, že peníze budete mít na účtu hned. V závislosti na tom, kterou banku máte a který den v týdnu je, mohou peníze dorazit na váš bankovní účet do 3–5 pracovních dnů.

Poznámka

Každá zaslaná platba obsahuje Payout ID (PID), které na vašem bankovním výpisu vypadá takto: PID123-SUMUP.

Měsíční přehled poukázaných plateb

V měsíčním přehledu poukázaných plateb najdete za každý den uplynulého měsíce částku, která byla zaslána na váš bankovní účet. Měsíční přehled poukázaných plateb je souhrn všech zaslaných částek. Dostanete jej vždy na začátku následujícího měsíce.

Přehled můžete použít k účetním účelům, protože jsou v něm uvedené i všechny transakce zahrnuté do denních plateb poukázaných během předchozího měsíce.

Důležité

V měsíčním přehledu poukázaných plateb jsou uvedeny jen platby, které byly skutečně poukázány během předchozího měsíce. Karetní platby zpracované v předchozím měsíci, ale poukázané až v tom následujícím, se objeví v přehledu za následující měsíc.

Měsíční faktura za transakční poplatky

S každým měsíčním přehledem poukázaných plateb vám pošleme také fakturu s podrobným rozpisem transakčních poplatků za dané období. Tato částka už byla stržena z vašich poukázaných plateb.

⇨ Něco vám chybí? Podívejte se, jak si nechat znovu zaslat přehled poukázaných plateb a jak jej vyexportovat.

⇨ Další informace o dodržování pravidel finančního trhu najdete tady.