Opětovné zasílání potvrzení o platbě

  1. V levé části domovské stránky profilu SumUp zvolte Tržby.

  2. Zvolte transakci, pro kterou chcete znovu zaslat potvrzení o platbě.

  3. Klepněte ve shrnutí transakce na symbol, který vypadá jako přetržená stvrzenka, poté zvolte možnost Odeslat potvrzení e-mailem.

  4. Zadejte e-mailovou adresu příjemce a klepněte na Odeslat.

Opětovný tisk potvrzení o platbě

  1. Připojte se k tiskárně bluetooth přes aplikaci SumUp, poté ve spodní části obrazovky klepněte na Tržby.

  2. Zvolte transakci, pro kterou chcete znovu vytisknout potvrzení o platbě.

  3. Klepněte na Potvrzení o platbě a následně na Vytisknout potvrzení, případně klepněte na ikonu tiskárny v horním rohu.

Proč zasílat potvrzení o platbě?

Potvrzení o platbě prokazuje, že transakce proběhla. Může tedy být užitečné v případě žádosti o dokumentaci k transakci, oznámení podvodu či zpětné úhrady.