Změna osobních údajů

Chcete-li změnit jméno spojené s profilem SumUp, zašlete nám e-mail s kvalitní fotografií průkazu totožnosti, například:

  • Stránka cestovního pasu s fotografií a s podpisem

  • Přední a zadní strana řidičského nebo občanského průkazu

Stávající údaje si můžete zkontrolovat v profilu SumUp klepnutím na nabídku profilu v horním rohu. Následně zvolte Podrobnosti o profilu a Osobní údaje.

Změna obchodních údajů

Chcete-li změnit právní formu své společnosti, změnit osoby s pravomocí podepisovat nebo upravit obchodní jméno či adresu, přejděte do sekce údajů o podnikání.