Transakce o vysoké hodnotě mohou představovat zvýšené riziko zpětné úhrady. Další podrobnosti najdete zde v naší příručce o zpětné úhradě.

Co je transakce o vysoké hodnotě?

Transakce o vysoké hodnotě je jakákoli karetní transakce rovná nebo přesahující 250 000 Kč v případě transakcí za přítomnosti karty, nebo 150 000 Kč v případě transakcí bez přítomností karty. S těmito transakcemi souvisí různá rizika, a proto jsme dali dohromady pravidla ohledně transakčních limitů, abyste zůstali v bezpečí.

Zpracování platby o vysoké hodnotě

Větší riziko plateb o vysoké hodnotě znamená, že jako finanční instituce musíme takové platby přijímané prostřednictvím našich produktů a služeb ověřovat. Pro ochranu vašeho podnikání můžeme u platby o vysoké hodnotě zpracovávanou prostřednictvím SumUp požádat o následující dokumenty:

  • podepsanou kopii faktury k platbám,

  • Podepsanou kopii smlouvy mezi vámi a zákazníkem (pokud byla uzavřena)

  • Podepsanou kopii prohlášení SumUp (viz kopie níže)

  • Dodací list (pokud bylo zboží doručováno)

  • Veškeré další relevantní dokumenty, včetně kontaktních údajů vašeho zákazníka

Zvažte shromažďování a vedení záznamů o příslušných dokladech, aby se usnadnil proces ověřování plateb o vysoké hodnotě.

K čemu slouží prohlášení majitele kreditní karty?

Požádání zákazníka, aby souhlasil s autorizací platby, omezuje výskyt zpětné úhrady. Toto prohlášení je způsob, jak ověřit transakci. Příslušný dokument si můžete stáhnout níže a můžete ho vytisknout nebo poslat vašemu zákazníkovi.