Snížení rizika zpětných úhrad

Riziko žádostí o zpětné úhrady nebo vrácení peněz snížíte, když budete postupovat podle následujících pokynů:

 • Je nutné zajistit, aby vaši zákazníci znali obchodní jméno, které jste zadali při registraci. Toto jméno bude uvedeno ve výpisu z jejich bankovních účtů. Pokud chcete svoje obchodní jméno změnit, obraťte se na zákaznickou podporu SumUp.

 • Pokud chce zákazník provést platbu kreditní kartou společnosti/korporace, požádejte o zaslání kopie potvrzení o platbě účetnímu oddělení společnosti.

 • Ujistěte se, že nepřijímáte duplicitní platby. U všech transakcí přes SumUp dostanete okamžitou informaci o úspěšném nebo neúspěšném provedení platby. To je signalizováno zelenou fajfkou, v tomto bodě můžete zákazníkovi poskytnout potvrzení o platbě. Pokud provedení platby nebylo úspěšné, uvidíte červený křížek nebo červený vykřičník. Kromě toho můžete vždy zkontrolovat svou historii prodeje v aplikaci SumUp nebo v profilu SumUp .

 • Na žádosti o vrácení peněz reagujte vždy rychle. Zákazníci i banky vydávající karty mohou požadovat kopie účtenek nebo výpisů. Další podrobnosti najdete v této příručce o žádostech o vrácení peněz.

  .

 • Aby nedošlo k tomu, že zákazník nedokáže v bankovním výpisu identifikovat platbu, měl by předem vědět, že společnost SumUp bude ve výpisu uvedena jako majitel bankovního spojení a váš obchodní název bude uveden v poznámce (SUMUP* obchodní název).

 • Vzhledem k tomu, že SumUp nabízí funkci odesílání potvrzení o platbě vašemu zákazníkovi e-mailem nebo textovou zprávou (nebo připojení kompatibilní tiskárny potvrzení o platbě), doporučujeme také tuto funkci používat. Kromě této možnosti můžete také vytvořit standardní ručně psané potvrzení o platbě. Tímto způsobem můžete zajistit, že má zákazník připomenutí nebo důkaz o platbě v případě, že by mohl mít potíže s identifikací platby na svém bankovním výpisu.

Bezpečnostní tipy pro přijímání karetních plateb

 • Pokud chcete zákazníkovi vrátit platbu, vždy vracejte peníze přímo zpět na platební kartu. Pokud musíte vrátit peníze v hotovosti, šekem nebo peněžním příkazem, ujistěte se, že obdržíte podepsanou smlouvu, že váš zákazník obdržel refundaci.

 • Doporučujeme mít klienta před vámi, aby bylo zajištěno plynulé zpracování zabezpečené transakce karty.

 • Při platbách na terminálech SumUp, které přijímají čipové karty, zajišťuje čip a PIN kód vyšší míru ochrany.

 • Zkontrolujte, zda není karta poškozená – během transakce ji vezměte do ruky, abyste ji mohli prozkoumat.

Bezpečnostní tipy pro předcházení podvodům

 • Porovnejte fakturační a zasílací adresu – pokud se některé položky mají zákazníkovi doručovat, zkontrolujte, jestli se fakturační a zasílací adresa shodují. Pokud jsou odlišné, požádejte zákazníka o vysvětlení. Odpověď by měla být logická. Pokud vám nedává smysl, platbu nepřijímejte. V případě jakýchkoli dotazů ohledně přijetí platby se na nás neváhejte obrátit.

 • Platby musí být potvrzené pravým podpisem zákazníka. V některých případech se zákazník místo zadání PIN kódu bude podepisovat na obrazovku vašeho chytrého telefonu/tabletu. Mezi zadáním PIN kódu a podpisem si zákazník nemůže vybrat. O způsobu autorizace platby rozhoduje typ karty. Porovnejte podpis na obrazovce s podpisem na zadní straně karty. Podle potřeby ověřte totožnost zákazníka. Pokud karta není podepsaná, požádejte o průkaz totožnosti s fotografií s podpisem a majitel karty kartu podepíše. V nejlepším případě požádejte o provedení platby jinou kartou. Nikdy nepodepisujte obrazovku místo zákazníka.

 • U plateb čipovými kartami autorizovaných podpisem odpovídá za ověření pravosti podpisu obchodník.

 • Zkontrolujte, jestli kreditní karta patří zákazníkovi.

 • U transakcí vysoké hodnoty (např. 250 000 Kč či více u transakcí s přítomností karty a 150 000 Kč či více u transakcí bez přítomnosti karty) nezapomeňte požádat o průkaz totožnosti s fotografií a zkontrolovat, zda karta patří klientovi.

 • Potvrzení o doručení: Pokud odesíláte produkt, ujistěte se, že jste si uchovali informace o sledování a potvrzení o doručení. U velkých objednávek vyžadujte při doručení potvrzení podpisem.

   

Co nedělat

 • Zadejte celou hodnotu platby – nerozdělujte platbu na několik menších částek. Připomínáme, že je zakázáno dělit jednu částku na několik transakcí, aby bylo možné obejít bezpečnostní limity na kartě zákazníka. Jedná se o porušení všeobecných obchodních podmínek našich bankovních partnerů. Náš bezpečnostní systém dokáže rozdělené transakce rozpoznat.

 • Nikdy nepodepisujte obrazovku místo zákazníka. Platbu mějte vždy stvrzenou podpisem (v případě, že chybí podpis nebo je podpis nepřijatelný, oficiální zastoupení žádosti o informace/zpětné úhrady nebude vydavatelem uznáno).

 • Připomínáme, že samofinancování (přijímání plateb na vaši vlastní kartu) je v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami našich bankovních partnerů zakázáno. Náš bezpečnostní systém dokáže příznaky samofinancování rozpoznat. Takové transakce je pak nutné refundovat.