Podvod – transakce bez přítomnosti karty

Jde o případ, kdy majitel karty popírá, že schválil transakci či se na ní podílel. Tvrdí například, že mu kartu někdo ukradl či okopíroval. Chcete-li se proti tomuto tvrzení bránit, musíte prokázat, že majitel karty se vědomě a legitimně účastnil transakce.

Obrana proti chargebacku zahájenému kvůli podvodu (transakce bez přítomnosti karty)

 • E-mailové potvrzení

 • Popis zboží včetně data a času nákupu a stažení

 • Důkaz minulých nezpochybněných plateb od téhož klienta.

 • Kopie faktury

 • E-mailová konverzace s majitelem karty

 • Podepsaný doklad o doručení

 • Důkaz o minulých transakcích, proti nimž zákazník nevznesl námitky

 • Důkaz o poskytnutí služby, jako je potvrzující e-mail či faktura

 • E-mailová konverzace s majitelem karty, která obsahuje jeho jméno, adresu a e-mailovou adresu

 • Záznam o tom, že majitel karty službu v minulosti používal, a historie plateb, proti nimž nebyla vznesena námitka

Dvojité zpracování

Jedná se o tvrzení, že jedna transakce byla zpracována několikrát. Jinak řečeno se zákazník domnívá, že za totéž zboží či službu zaplatil dvakrát nebo ještě vícekrát.

Obrana proti chargebacku zahájenému kvůli duplicitnímu zpracování

 • Kopie faktur ke dvěma různým objednávkám zaplaceným přes SumUp.

Služby nebyly poskytnuty / Zboží nebylo přijato

Je to přesně tak, jak to vypadá. Majitel karty tvrdí, že zboží či služby, za které zaplatil, nedostal v dohodnutém čase, případně vůbec.

Obrana proti chargebacku zahájenému kvůli tomu, že služba nebyla poskytnuta / zboží nebylo přijato

Zrušená opakovaná transakce

Majitel karty tvrdí, že platba proběhla poté, co zrušil předplatné či účet.

Obrana proti chargebacku kvůli zrušeným opakovaným transakcím

 • Důkaz, že majitel karty byl informován o podmínkách odstoupení od transakce či vracení zboží, a neodstoupil od transakce v souladu s těmito podmínkami

 • Důkaz, že majitel karty byl informován o nadcházející platbě 10 dní před transakcí

 • Jakákoli komunikace s majitelem karty dokazující platnost transakce

Zboží neodpovídalo popisu / bylo vadné

To se vztahuje k případům, kdy majitel karty zpochybní kvalitu produktů či služeb, které dostal, nebo se domnívá, že popis byl zavádějící či klamavý.

Obrana proti chargebacku zahájenému kvůli tomu, že zboží neodpovídá popisu / je vadné

 • Důkaz o tom, že majitel karty zakoupené zboží nevrátil a že vás kvůli problému nekontaktoval

 • Důkaz, že prodané zboží nebylo poškozené či vadné

 • Podepsaný důkaz o doručení náhradního či opraveného zboží

 • Komunikace s majitelem karty ohledně transakce

 • Důkaz, že majitel karty se vás nepokusil kontaktovat, aby problém vyřešil

 • Důkaz, že zboží odpovídalo popisu a nebylo poškozené či vadné

 • Komunikace s majitelem karty ohledně transakce

 • Důkaz, že majitel karty vás nekontaktoval se žádostí o vyřešení problému

 • Důkaz, že služby byly poskytnuty v souladu s popisem

 • Komunikace s majitelem karty ohledně transakce

Padělané zboží

Zákazník nebo třetí strana uvádějí, že zboží je padělané.

Obrana proti chargebacku zahájenému kvůli tomu, že zboží je padělané

 • Kopie faktury

 • Poskytnutí neutrálního stanoviska třetí strany potvrzující legitimitu zboží

 • Osvědčení o pravosti

Refundace nebyla zpracována a objednávka byla zrušena

Majitel karty tvrdí, že nebyla provedena ujednaná refundace za zrušenou objednávku či vrácené zboží.

Obrana proti chargebacku zahájenému kvůli tomu, že neproběhla refundace nebo byl produkt vrácen

 • Důkaz, že majitel karty zboží nevrátil, ani se o to nepokusil

 • Veškeré důkazy prokazující vrácení nebo zrušení držitele karty nejsou v souladu s písemným návratem nebo storno podmínkami

 • Důkaz, že byla provedena refundace

 • Důkaz, že majitel karty vás nekontaktoval s žádostí o vyřešení problému

Podívejte se na náš průvodce procesem zpětné úhrady a přečtěte si, jak můžete vznést námitku.