Jak fungují zpětné úhrady

Proces zpětné úhrady zobrazuje vývojový graf.
1. Majitel karty požádá o zpětnou úhradu.
2. Obchodník se rozhodne, zda bude protestovat, a poskytne důkaz o platnosti transakce.
3. Banka, která kartu vydala, rozhodne na základě dostupných důkazů.
4. Pokud majitel karty prohraje a chce se odvolat, může nastat druhý chargeback.
Poznámka:

Poskytovatelé plateb účtují za chargeback nevratný poplatek ve výši 260 Kč, a tak je u vzdálených plateb vždy nejlepší uplatňovat bezpečnostní opatřenípřijímat peníze bezpečně, aby ke zpětným úhradám vůbec nedocházelo.

Zpětné úhrady v SumUp

 1. Naše partnerská zpracovatelská banka vyrozumí SumUp o žádosti o chargeback. Údaje zaevidujeme do svých systémů a vyrozumíme vás e-mailem.

  • Počáteční náklady na zpětnou úhradu pokryjeme my, takže v tomto okamžiku neodcházejí z vašeho profilu SumUp žádné peníze. Příslušnou částku pak srazíme z další naplánované platby, kterou vám máme poukázat.

 2. Chcete-li vznést námitku a získat peníze zpět, zašlete relevantní důkazy, které nárok na zpětnou úhradu zpochybňují, ve lhůtě stanovené zpracovatelskou bankou.

  • Lhůta vám bude sdělena. Pokud ji nedodržíte, bude záležitost považována za uzavřenou a majitel karty si peníze ponechá.

 3. Banka, která vydala kartu, se pokusí úspěšně zastupovat zpětnou úhradu. Jinak řečeno rozhodne o platnosti transakce na základě poskytnutých informací.

  • Pokud tato dá za pravdu majiteli karty, zůstanou peníze jemu.

  • Pokud rozhodne ve váš prospěch, bude zpětná úhrada stornována. Majitel karty však pořád ještě má možnost vznést vůči tomuto rozhodnutí námitku. Peníze si ponecháváme 60 dní, dokud neuplyne doba na odvolání, a poté vám je vrátíme.

 4. Pokud majitel karty vznese námitku vůči rozhodnutí banky, která mu karta vydala, bude zahájen druhý chargeback, kde s konečnou platností rozhodne společnost, která je vydavatelem karty. V takovém případě vás vyrozumíme.

  • Ve sporech, které se týkají společností Visa, Diner's Club a Discover, existuje možnost předložit vydavateli karty před konečným rozhodnutím další důkazy.